Press "Enter" to skip to content

Arcibiskup Orosch slávi 15 rokov svojej biskupskej služby

4. mája 2019 – Prvá sobota v mesiaci sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Fatimská sobota. Arcibiskup Mons. Ján Orosch v prvú májovú sobotu 4. mája pri tejto príležitosti celebroval svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, pri ktorej sa poďakoval Všemohúcemu Bohu za 15 rokov svojej biskupskej služby.

Slávnostnú homíliu predniesol vtedajší bratislavsko-trnavský arcibiskup metropolita a hlavný svätiteľ pri biskupskej konsekrácii arcibiskupa Jána Oroscha, teraz už emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. Veriacim pripomenul, že do Baziliky sv. Mikuláša prišli, aby sa stretli „s Trojjediným Bohom v Slove a Eucharistii skrze Máriu.“ Tiež spomenul historické etapy, počas ktorých sa mesto Trnava verne utiekalo k Panne Márii, či to bolo pred 300 rokmi, keď sa Trnavou šírila morová choroba alebo v období komunistickej totality, kedy sa týmto mestom šíril mor prenasledovania kresťanov zo strany vtedajšej politickej moci. „Boli i ďalšie prenasledovania. Vtedy sme všetci volali k Márii: «Pomôž, zachráň, sprostredkuj milosť a vypros náboženskú slobodu nášmu národu». Dlhé desaťročia sme čakali a naozaj

sme sa toho dožili. Do tejto Fatimskej soboty Panny Márie zapadá i služba arcibiskupa – 15 rokov služby v tejto arcidiecéze,“ povedal arcibiskup Sokol.   Je potrebné ďakovať pápežovi, dnes už sv. Jánovi Pavlovi II. za jeden z jeho dokumentov, kde napísal návod, ako sa má prežívať každé jubileum. Ten spočíva v postoji vďačnosti. „My sme dnes, v túto Fatimskú sobotu prišli s naším arcipastierom, aby sme spolu s ním ďakovali pri tejto svätej omši za 15 rokov služby, ale aj za to, že ho povolal k životu, že mu dal dobrých rodičov, ktorí ho vychovávali vo viere a spolu s kňazmi pôsobiacimi vo farnosti ho pripravovali na vstup do kňazského seminára.“ Následne spomenul i jednotlivé etapy života oslávenca. Svoj kňazský život prežil na rôznych miestach, ktoré patrili vo vtedajšej veľkej arcidiecéze medzi tie menšie a vzdialenejšie od Trnavy. Avšak každé menovanie dokázal prijímať s veľkou poslušnosťou a vďačnosťou. Treba sa vedieť vrátiť i do minulosti a odprosiť Boha za to, čo azda nebolo v súlade s jeho vôľou. „Áno, spolu s naším jubilantom ďakujeme, odprosujeme i prosíme,

aby bol naďalej horlivý, verný Pánu Bohu, svätej Cirkvi i národu. Aby sa usiloval stavať svoju biskupskú službu na tejto vernosti,“ dodal slávnostný kazateľ, arcibiskup Sokol.   Svätá omša pokračovala slávením liturgie Eucharistie. Spolu s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom, apoštolským nunciom na Slovensku Giacomom Guidom Ottonellom a emeritným trnavským arcibiskupom Jánom Sokolom ju slávili desiatky kňazov Trnavskej arcidiecézy. Pri svätej omši asistovali seminaristi Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na svoju kňazskú službu v Trnavskej arcidiecéze.

V závere slávnostnej svätej omše zaznel i ďakovný príhovor za všetkých kňazov a veriacich Trnavskej partikulárnej cirkvi. Predniesol ho farár dekan v Seredi, kanonik Libor Škriputa. Veriaci po nich odovzdali jubilantovi kvetinové dary, za čo každému z nich trnavský arcibiskup Ján Orosch daroval ruženec so svojím biskupským erbom. Po záverečných slovách oslávenca prijali veriaci jeho apoštolské požehnanie. Úplný záver slávnosti tvoril spev mariánskej piesne «Matka Božia Trnavská».

ABU

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial