Press "Enter" to skip to content

Konzervatívna pozícia na Slovensku

Last updated on 8. apríla 2019

Konzervatívci. Pokojná politická sila z presvedčenia. Hodnotovo zorientovaná a vyprofilovaná. Konzervatívna pozícia v Slovenskej republike združuje hlas sekulárnych a religióznych konzervatívcov, kresťanov a vlastencov. 

Keď uspeje, pohne túto krajinu želaným smerom. Chrániť život od počiatku do konca je jej bazálnym krédom. Chrániť slovenskú štátnosť a slovenskú územnú integritu. Chrániť slovenskú medzinárodnú a obrannú integráciu. V medzinárodných organizáciách v Európskej únii a Severoatlantickej obrannej aliancii. Vo svojich politických postojoch nevajatá ani s nimi politicky neobchoduje. Je jasne čitateľná. Je konzervatívna. Konzervatívna pozícia vzniká z dôvery ľudí a je tu pre ľudí. Nie je pozíciou so sídlom v slonovinovej veži. Každý človek vyznávajúci  konzervatívne hodnoty sa môže  pridať, alebo ju podporiť svojim hlasom vo voľbách. Konzervatívna pozícia pracuje a získava dôveru ľudí svojím obsahom, programom a víziou. Chce tento štát v mnohých smeroch vyladiť. Legislatívne i prakticky.

V politike dnešných dní dominuje protest.  Protest bez ponuky riešenia. Protest ako nenávistný prejav plný dešpektu a vulgárneho pohŕdania. Konzervatívna pozícia ma ambíciu  stať sa pokojnou a pozitívnou politickou silou, presadzujúcou zmeny v štáte prostredníctvom pragmatického argumentu. Jej konzervatívne hodnotové ukotvenie pramení z našej kultúrnej podstaty, našej identity, našej kresťanskej  a cyrilometodskej tradície. Konzervatívna pozícia pracuje s tým lepším čo v nás je. Chce sa stať spolutvorcom pozitívnej zmeny spravovania verejnej moci a pokojnou silou  formovať štát vo všetkých jeho súčastiach.  Ústrednou hodnotou konzervatívnej pozície je  človek. V jeho prirodzených sociálnych i pracovných väzbách. Tradičná rodina, mama, otec, dieťa. Bude ju podporovať i preto, že ako národ vymierame. Klesá nám demografická krivka. Dieťa je luxus. A to sa musí zmeniť. Keď ľudia necítia, že robíte veci v správe štátu pre všeobecné dobro, nikdy vám neuveria. Keď to ale pocítia, nikdy vás neopustia. A taká bude aj konzervatívna verejná politika. Aby konzervatívna pozícia podporu ľudí získala a nestratila. Nie je to jednoduchý cieľ. Kľúčová v jeho presadení bude komunikácia. Keď má konzervatívna pozícia cieľ uspieť, musí byť konzervatívnou a kresťanskou politickou silou 21. storočia. Musí  tak pôsobiť a komunikovať. Tradičné hodnoty podávať verejnosti moderne a sviežo. 

Slovenská politická scéna sa preformatováva. 30 rokov po veľkej spoločenskej zmene prichádza druhá, hodnotová. Nebude revolučná, ale evolučná.  Pokojná, postupná,  vytrvalá, konzervatívna.  Budeme ju robiť všetci. Bez toho sa to nedá. Vo všetkých hlavách, ktoré tento národ tvoria. 

Keď vám niekto povie, že v tomto štáte korupcia alebo organizovaná trestná činnosť nie je. Znamená to, že tu je a robí svoju prácu ako zlomoc dobre. Konzervatívna pozícia vie že tu je. A vynesie ju na svetlo sveta vo všetkých častiach štátnej moci. Exekutívnej, zákonodárnej i súdnej. Spravodlivosť v štáte. Jej dosiahnuteľnosť a vymožiteľnosť v reálnom čase je pre konzervatívcov v správe vecí verejných na prvom mieste.  V krajine a to cítia veľmi silne, budú klásť dôraz na slobodu slova. Budú chrániť slobodu prejavu a slobodu jednotlivca vo všetkých jeho právach v ktorých nevstúpi do práv iného jednotlivca. Od jeho počatia až do jeho prirodzenej smrti. So slobodou prejavu spoznáš pravdu skôr ako ťa lož umorí. 

Konzervatívna pozícia je a bude proti všetkým formám zločinných režimov ako bol komunizmus a nacizmus. Konzervatívci sú demokrati a demokraciu ako spoločenské zriadenie budú chrániť a obhajovať. 

V našom verejnom mediálnom priestore dnes často zaznievajú hostilné, nepriateľsky podávané nezmyselné vyjadrenia a absurdné konštrukcie s cieľom diskreditovať politických protivníkov či z úmyslom vniesť do spoločnosti hodnotové zmetenie a chaos. Takto manipulovať verejnú mienku však znamená nepravdou vládnuť. I preto budú konzervatívci podporovať slobodné myslenie a kritické myslenie, spoločenské diskusie na každú tému a tejto paradigme zodpovedajúce  formovanie verejného mediálneho priestoru.

Konzervatívci odmietajú rasové, triedne a sociálne experimenty. Nie len už spomenutý nacizmus a komunizmus ako zločinné režimy. Odmietajú aj liberálnu demokraciu, ako diktatúru menšín. Etnických, sexuálnych, názorových. Demokracia ako spoločenská forma správy vecí verejných nemá žiadne prívlastky. V demokracii správu štátu vykonáva väčšinový názor získaný v slobodných voľbách politickým mandátom. Konzervatívna pozícia odmieta tiež vládu nikým nevolenej oligarchie a oligopolov, ktoré súborom nezverejnených dohôd, rodinných zväzkov a temných prepojení majú snahu udržať  si mocenský až parazitický vplyv na správu štátu. 

Komunizmus, nacizmus i liberálna demokracia ma tendenciu od základov meniť ľudskú spoločnosť. Človek musí bojovať proti tomu zlu na ktoré práve stačí. I preto konzervatívna pozícia bude presadzovať  vo verejnej politike konzervatívne a kresťanské hodnotové postoje a to nie len v slovenskej politike ale i v európskej. V tomto hodnotovom pôsobení si bude hľadať partnerov a politických spojencov vo všetkých krajinách Európskej únie, ktoré budú mať zastúpenie v Európskom parlamente. V rámci nášho členstva v  Severoatlantickej aliancii konzervatívna pozícia bude klásť dôraz na obrannú funkciu paktu a podporovať tie opatrenia, ktoré budú viesť k trvalo udržateľnému mieru medzi národmi celého sveta. Každá generácia zvádza svoj hodnotový zápas. Aj tá naša. Konzervatívna pozícia ako politický nástup konzervatívcov a patriotov, religióznych i sekulárnych sa ponesie Slovenskom i Európou. 

Pavol Nemec

Please follow and like us:

One Comment

  1. WordPress Commenter WordPress Commenter 26. marca 2019

    Ahoj, toto je komentár.
    Pre správu, úpravu alebo mazanie komentárov si pozrite sekciu Komentáre na nástenke.
    Profilové obrázky komentujúcich sprostredkúva služba Gravatar.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial