Press "Enter" to skip to content

Kalifornia bude žiadať pre kňazov, ktorí dodržia spovedné tajomstvo väzenie

Kňaz, ktorý prezradí spovedné tajomstvo, teda vyzradí akýkoľvek hriech, ktorý mu zverí kajúcnik počas spovede, je podľa kanonického práva Katolíckej cirkvi automaticky exkomunikovaný, teda vylúčený z cirkvi.

Nový zákon číslo 360 v americkom štáte Kalifornia, prikazuje aj kňazom katolíckej cirkvi, aby mali zákonnú povinnosť hlásiť štátnym orgánom určité trestné činy, ktoré sa dozvedia v spovedi, predovšetkým ide o oblasť zneužívania detí. Dominikánsky kňaz Pius Pietrzyk upozornil, že týmto spôsobom sa kňaz dostáva do neriešiteľnej situácie, pretože ak bude konať ako ukladá zákon, bude exkomunikovaný a prestane byť kňazom. Ak nebude konať ako ukladá Cirkev, teda bude rešpektovať príkaz Cirkvi, bude v rozpore so zákonom a bude trestne stíhaný za marenie spravodlivosti.

Dominikánsky kňaz Pius Pietrzyk definoval nový zákon 360 ako spôsob, akým štát zlikviduje náboženskú slobodu nielen voči katolíkom, ale aj ostatným náboženstvám: „Ak si dovolí štát takto jednoducho zmazať katolícku tradíciu a doktrínu, ktorá je zahrnutá v samotnom jadre katolíckeho učenia, potom ostatné náboženstvá by si mali byť vedomé, že je to návod, ako budú postupovať aj voči nim,“ uviedol pre americký denník USA Today.   

Zákon už v súčasnosti ukladá približne 40 povolaniam povinnosť reportovať štátnym orgánom prípady zneužívania detí. Zákonná úprava však doposiaľ udeľovala voči kňazom výnimku z tohto nariadenia v prípade, že ide o uplatnenie “spovedného tajomstva,” ktoré je hlboko zakorenené v doktríne náboženstva.  T

Dominikán upozornil štátne autority, že týmto zákonom nedosiahnu kooperáciu kňazov, nakoľko nepozná “jediného kňaza, ktorý by bol ochotný porušiť spovedné tajomstvo.” Podľa kňaza je tomu tak preto, že podľa učenia Cirkvi “spovedné tajomstvo je odrazom toho, že hriechy, ktoré kňazovi zveruje človek nepatria kňazovi, ale Kristovi. Ani jedná informácia obsiahnutá v spovedi preto nemôže byť použitá kňazom, pretože nie je nositeľom týchto informácií.” Na druhej strane je to podľa Piusa Pietrzyka spôsob, akým sa dobrí kňazi budú dostávať do väzenia len za to, že uplatňujú princípy, ku ktorým ich Cirkev zaväzuje.

Pietrzyk taktiež upozornil štát, že v prípade, že človek, ktorý ide na spoveď chce získať rozhrešenie, musí konať pokánie, prejaviť ľútosť a mať pevné presvedčenie viac nezhrešiť. aby spoveď bola Zákonom štát dosiahne to, že na spoveď hriešnik chodiť nebude a preto bude vzdialený od potreby obrátiť svoj život.

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial