Press "Enter" to skip to content

Vedci zverejnili pravé tváre Troch košických mučeníkov

Cirkev na Slovensku dnes dostala vzácny dar. V Košiciach odhalili skutočnú podobu tvári troch Košických mučeníkov. Tváre sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ zverejnila pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia ich mučeníckej smrti Košická arcidiecéza. Výsledky projektu zameraného na forenznú rekonštrukciu skutočných tvári mučeníkov predstavila novinárom a verejnosti na tlačovej konferencii na Teologickej fakulte v Košiciach.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pred médiami vyjadril radosť, že sme sa s pomocou modernej vedy dostali k verným podobám tvárí troch svätých Košických mučeníkov sv. Marka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ. Prof. Peter Zubko vysvetlil dôvod konania celého projektu, stručné historické reálie a príbeh ich mučeníckej smrti, ako aj ich ostatkov. Výsledky antropologickej obhliadky ostatkov v Trnave a Ostrihome, ktorých cieľom bolo pripraviť podklady pre rekonštrukciu podoby, predstavila Silvia Bodoriková z Katedry antropológie Prírodoveckej fakulty UK v Bratislave. Pripomenula, že sa snažili konfrontovať historické záznamy so stopami po mučení na jednotlivých kostiach a nájsť také zranenia na pozostatkoch, ktoré by zodpovedali historickým záznamom. S konkrétnymi forénznymi metódami rekonštrukcie skutočnej podoby tvárí podľa lebky prítomných zoznámili Jiří Šindelář a Martin Frouz, ktorý spolupracovali s brazílskym špecialistom v tejto oblasti Cicerom Moraesom, ktorý rekonštruoval tváre viacerých osobností cirkevných, svetských dejín. Vďaka nemu poznáme skutočné historické podoby sv. Zdislavy z Lemberka, sv. Valentína, sv. Ruženy Limskej či sv. Antona Paduánskeho.

Na spoločnej vedeckej práci pracovali odborníci zo Slovenska i Čiech. Spolupracovali so Slovenskou provinciou Spoločnosti Ježišovej a Ostrihomskou arcidiecézou. Skutočnú podobu tvári zverejnili pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia mučeníckej smrti troch Košických mučeníkov. Ako troch Košických mučeníkov označujeme Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých. Veľké jubileum – 400. výročie ich mučeníckej smrti – završia 7. septembra 2019 v košickej katedrále.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial