Press "Enter" to skip to content

100 výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika

4 mája je na Slovensku pamätný deň výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Tento rok oslavujeme 100 výročie jeho smrti.

Štefánik sa narodil 21.7.1880 a zomrel vo veky 39 rokov. Počas života sa stal významným astronómom, vojenským pilotom, francúzskym generálom a jedným z prvých Slovákov, ktorí vystúpili na najvyšší vrch Álp a západnej Európy Mont Blanc.

Štefánik sa výrazne sa zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky, keď spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom patril k jej najvýznamnejším obhájcom a podporovateľov rokovaniach.

Počas astronomických výskumných ciest navštívil rozmanité krajiny, medzi ktorým nechýbala Stredná Ázia, Nový Zéland, USA i Južná Amerika. Ako 32 ročný sa stal Francúzskym občanom a bol prijatý do Čestnej légie. Práve v Paríži vstúpil do slobodomurárskej lóže, ktorá ho katapultovala do najvyšších kruhov politiky.

Cez vojnu nadviazal kontakt s Masarykom a Benešom a pracovali na vzniku spoločného Československého štátu. Štefánik trval na československej jednote vzhľadom na vtedajšiu situáciu Slovákov v Uhorsku a na vojnové ciele veľmocí.

Štefánik vďaka svojmu spoločenskému vplyvu mal najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Z postu francúzskeho generála a neskoršieho československého ministra vojny reorganizoval československé jednotky.

Štefánik uvažoval o spojení Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, pričom každé z týchto území, teda i Slovensko, malo mať vlastný krajinský (zemský) snem. Tieto, zatiaľ málo konkretizované predstavy neboli vzdialené od úmyslov niektorých slovenských politikov.

Po príchode zo Sibíri sa Štefánik počas mierovej konferencie v Paríži v marci 1919 kriticky vyjadril o malom počte Slovákov vo vláde, ale aj o Pittsburskej dohode a niektorých Benešových krokoch v oblasti zahraničnej politiky.

Minister vojny ČSR Štefánik 4. mája 1919 odletel z talianskeho mesta Udine do Bratislavy na dvojplošníku Caproni Ca.33 spolu s dvoma talianskymi letcami a mechanikom. Zomrel pri leteckej nehode v Ivanke pri Dunaji, ktorú neprežil ani jeden z členov posádky.

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial