Press "Enter" to skip to content

Zbiňovský zo SDZR: Podarilo sa nám Zlo z Istanbulu spomaliť, ale ešte nie odstrániť.

Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu, ktorý už tri kalendárne roky organizuje po slovenských mestách a farnostiach modlitbové združenia a cyklus prednášok k otázke prenikania totality genderizmu na Slovensko. Symbolom týchto snáh sa stal Istanbulský dohovor, ktorý podpísala vláda Ivety Radičovej a ktorý zavádza rodovú identitu, ktorá je v rozpore s biologickou identitou človeka. Prinášame rozhovor o stave, v akom sa Slovensko nachádza potom, čo 101 poslancov zastavilo ratifikáciu dohovoru, ako aj o ďalších aktivitách SDZR.

Svetlo Sveta: Pán Zbiňovský, slovenský parlament schválil drvivou väčšinou 101 hlasov zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Ste spokojný?

Zbiňovský: Je to dôležitý krok, ktorým sa podarilo prenikanie Zla z Istanbulu, ktoré je predvojom celosvetovo sa šíriacej gender totality, na Slovensku spomaliť, ale zatiaľ nie zastaviť. Je potrebné, aby teraz Vláda SR rozhodla v súlade s rozhodnutím parlamentu a následne ohlásila Rade Európy odstúpenie od tohto dohovoru.

Bývalá ministerka Žitňanská povedala, že rozhodnutie parlamentu je de facto irelevantné a vláda sa nemá k čomu vyjadrovať, pretože ide o prezidentskú zmluvu. Aký je Váš názor?

Genderizmus je duchovné zlo, ktoré sa presadzuje cez politiku. Pokiaľ Slovensko definitívne neodstúpi od Istanbuslského dohovoru právne korektným spôsobom, stále nad nami visí jeho hrozba. Je prirodzené, že politici v službách genderizmu urobia všetko pre to, aby tento krok rozviazania nenastal. Naša právna analýza hovorí, že je to v právomoci vlády, pretože na ňu prezident túto právomoc v danej veci v minulosti delegoval.

Ak sa však ukáže, že treba na to súhlas novej liberálnej prezidentky ako budete postupovať?

Opakujem, naša analýza hovorí, že právne je na rade vláda, ktorá v minulosti na to získala od prezidenta mandát. Ale v každom prípade, je nám to jedno, kto má tento formálny akt vypovedania urobiť. Očakávame, či už od vlády alebo prezidenta, že 101 poslancov v demokratickej spoločnosti, teda viac 2/3 parlamentu, je dostatočná sila, aby bola rešpektovaná. Ak si niekto povie, že 2/3 národa, ktorý je poslancami zastúpený, sa dá ignorovať, potom je na Slovensku ohrozená zastupiteľská demokracia. 101 poslancov si nemôže dovoliť nerešpektovať žiadny prezident.

Budete odpovedať protestom?

Sila v duchovnom boji je adoriácia, modlitba ruženca a pokánie. Takto bojujeme v Slovenskom dohovore za rodinu už tri kalendárne roky. Veriaci vedia, akú má silu táto kombinácia  a vedia aj to, kam sa nám podarilo ako jedinej krajine v Európe dostať Istanbulský dohovor. Aká bude reakcia politický strán, ktoré presadzujú v politike ochranu rodiny a života, to neviem odhadnúť. Rozhodne naše aktivity nekončia. Pochody , modlitby a adorácie vo viac ako 50-ich mestách na Slovensku budú pokračovať až do odstúpenia Slovenskej republiky od Istanbulského dohovoru. 

Slovenský dohovor za rodinu nemá za cieľ vstúpiť do politickej debaty?

Zákony proti životu, rodine a kresťanským hodnotám sú presadzované cez politikov a ich strany. Tí istí politici sú veľmi citliví, keď sa zrazu kresťanské organizácie  vyjadrujú proti týmto zákonom a chcú ich zrušiť. Amorálne zákony, ktoré presadzujú politici vedia vrátiť späť opäť len politici, preto je potrebné aj s nimi rokovať. To aj robíme a budeme robiť , ak k tomu budeme mať príležitosť. Vysvetľujeme a snažíme sa získať podporu pre rodinu a život. SDZR však politickou organizáciou nie je, ale je prirodzené, že prídeme na rokovania, ak nás ktokoľvek zavolá.

Zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru prišlo potom, čo sa otec Marián Kuffa  vyjadril, že ak kandidát Šefčovič chce jeho podporu, musí sa vyjadriť k zrušeniu Istanbulského dohovoru. Bolo to tým rozhodujúcim faktorom, že dohovor bol koalíciou v parlamente zastavení ?

Zastavenie Istanbulského dohovoru nebolo len rozhodnutím koalície. Až na stranu SaS sa k odmietnutiu dohovoru prihlásili poslanci všetkých strán. Aj to svedčí o tom, že zdravý rozum si neoblieka politické tričká. Myslím si, že hlavne koalícia porozumela argumentom, v čom je genderizmus časovanou bombou pre slovenskú spoločnosť a vyhodnotila situáciu tak, že prišiel čas na prijatie takéhoto kroku. My to len vítame a opakujeme, že Boh si pre svoje ciele dokáže použiť kohokoľvek. Je prirodzené, že naše argumenty boli smerované najmä na tých, čo majú v parlamente väčšinu. Smer a SNS sa nebáli ísť do podpory dohovoru aj bez Mostu Hid a za pomoci ĽSNS. V tomto smere to bolo prelomové. Vďaka patrí aj predsedovi KDŽP pánovi Kuffovi, ktorý svojimi dobrými vzťahmi umožnil zosúladiť predstavy rôznych strán tak, aby k tejto zhode prišlo.

V čom je genderizmus problémom?

Je to ideológia proti Bohu, proti spoločnosti, ktorá nemá oporu v žiadnej serióznej vednej disciplíne a je proti zdravému rozumu. Dosť na to, aby sme ju odmietli. Navyše je to ideológia, ktorá útočí na ženy a prirodzenosť človeka. Rodová ideológia je v svojej podstate antropologickou herézou.

Obhajcovia práve hovoria, že Istanbulský dohovor má za cieľ predchádzať násiliu na ženách a tých čo sú proti nemu obviňujú práve z tohoto.

Toto je číry nezmysel. Každý štát bojuje proti násiliu prostredníctvom trestného zákona. To je nástroj na boj proti násiliu na ženách, deťoch, starcoch a aj mužoch. Istanbulský dohovor je typický spôsob ako v deklarovaní jedného presadiť druhé. Zavádza terminológiu rodových rolí, akoby niečoho, čo určuje rodovú identitu, teda vytvára priestor pre patologické úvahy: narodil som sa ako muž, ale cítim sa byť ženou, pretože sa starám o domácnosť. A keďže sa tak cítim, spoločnosť má ma považovať za ženu. Má mi umožniť chodiť na ženské toalety a podobne. Absurdné konštrukcie.

Je boj proti Istanbulskému dohovoru cirkevnou alebo spoločenskou vecou?

Všetko čo ide proti Bohu ide proti spoločnosti. Spoločenská anarchia spôsobená genderizmom je čisto občianskeho charakteru. SDZR proti nemu vystupuje v kontexte jedného, teda že ide proti Božiemu plánu stvorenia a aj proti jeho praktickým dopadom na spoločnosť.

Ako by ste odpovedali niekomu na tvrdenie, že Boh niekoho stvoril homosexuálom?

Odpovedám, že toto nevie nikto dokázať, že Boh niekoho stvoril homosexuálom. Cirkev vyslovene hlása, že Boh každého stvoril ako muža a ženu. Hlavný americký exorcista povedal, že nevie koľko je dnes  pohlaví, ale vie, že Boh stvoril iba dve. Ak pôjdeme do praktického života genderizmus je neaplikovateľný.

Ako to myslíte?

Martina Navrátilová, svetoznáma tenistka a ikona LGBT, ktorá sa navyše prihlásila k lesbickej orientácii povedala, že je absurdné, aby muž mohol štartovať na ženských turnajoch len preto, že sa vyhlási za ženu. Je absurdné, že bola za tieto slova práve svojou komunitou napádaná. V ženskom športe sa to už reálne stáva. Takýchto príkladov si môžeme hovoriť do nekonečna.

Zastavme Zlo z Istanbulu je cyklus prednášok, ktoré pritiahli množstvo ľudí. Komu patrí vďaka?

Tento cyklus prednášok robíme tri kalendárne roky. Boli sme vo vyše 50 farnostiach. Petíciu nám podpísalo 80 000 ľudí. Modlitieb sa mohlo zúčastniť vyše 120 000. Ďakujem na prvom mieste našim biskupom, od ktorých sme dostali pre naše aktivity požehnanie. Zvlášť chcem poďakovať spišskému biskupovi o. Sečkovi, ktorý dal požehnanie pre túto činnosť o.Marianovi Kuffovi. Ďakujem našim kňazom o. Kuffovi a o. Marettovi, bez ktorých odhodlania, nasadenia a duchovného sprievodu by to bolo takmer nemožné. Ďakujem všetkým modliacim sa a pochodujúcim ľuďom, ktorí sa po celom Slovensku od Michaloviec po Mariánku modlia na tento úmysel. Bez nich by boli naše aktivity márne. No na  prvom mieste ďakujem Bohu a Panne Márii, ktorá nás v tomto duchovnom boji sprevádza a posilňuje. 

Budete v cykle Zastavme Zlo z Istanbulu pokračovať?

Pokiaľ nepríde k definitívnemu vypovedaniu Istanbulského dohovoru, tak budeme pokračovať a vyzývam k tomu aj ostatných. Ešte minulý mesiac Európsky parlament rokoval o tom, čo urobiť s krajinami, ktoré váhajú s prijatím Istanbulského dohovoru. Tieto tlaky budú narastať. Aj preto boj o hodnoty treba zo Slovenska preniesť do Bruselu. Zápas o normálnosť je vkladom Slovenska o charakter Európy. Už dnes sme príkladom pre okolité krajiny. Som presvedčený, že toto je jeden z aspektov osobitej úlohy, ktorú Slovensku Ján Pavol II. predpovedal.

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial