Press "Enter" to skip to content

Čarnogurský ml.: Na Slovensku existuje organizovaná skupina s cieľom zničiť Katolícku cirkev

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Viedeň a na Právnickej Fakulte Univerzity Komenského a je synom bývalého predsedu Vlády SR JUDr. Jána Čarnogurského. Od roku 2000 je partnerom Advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. V roku 2011 vystúpil na Mt. Everest. Na základe medializovaných článkov Michala Havrana a Martina Kocúra, ktoré podľa Čarnogurského boli nenávistné voči Katolíckej cirkvi, podal trestné oznámenia, ktoré polícia prijala.

Svetlo Sveta: Pán Čarnogurský, Vaša právna kancelária podala trestné oznámenia v súvislosti s hanobiacimi článkami v slovenských médiách na predstaviteľov Katolíckej cirkvi. Môžete priblížiť v akej veci a voči komu?

Ján Čarnogurský ml.: Podali sme zatiaľ dve trestné oznámenia. Jedno v súvislosti s článkom pána Michala Havrana v denníku SME s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“. Druhé v súvislosti s rozhovorom s bývalým kňazom pánom Miroslavom Kocúrom v denníku N s názvom „Teológ Kocúr: Viem o slovenskom biskupovi, ktorý tiež sexuálne zneužíval deti“. Som presvedčený, že na Slovensku pôsobí organizovaná skupina niekoľkých ľudí, niektorí z nich majú vyštudované rôzne druhy teologického vzdelania, ktorí cielene a koordinovane útočia na katolícku cirkev, s úmyslom ju zničiť.

Ak tvrdíte, že je organizovaná, znamená to, že predpokladáte, že pôsobí na nejakej spoločnej platforme?

Všetci zastávajú tzv. progresívne liberálne hodnoty, sú zástancami podpory sexuálnych menšín a sú výrazne protislovensky orientovaní. Jedným z ich počinov bolo založenie hnutia „Progresívni veriaci“, o ktorom zrejme dúfajú, že prerastie v samostatnú cirkev. Medzi významných predstaviteľov uvedenej organizovanej skupiny patria aj páni Havran a Kocúr, ktorých články sú predmetom našich trestných oznámení.

Byť sympatizant nejakého myšlienkového prúdu automaticky nepredpokladá, že existuje aj určitý stupeň organizovanosti? Otázka skôr stojí, či je organizovanosť zameraná proti ústavným právam niekoho iného.

Výrazom vysokej organizovanosti uvedenej protikresťanskej skupiny bola okrem iného aj skutočnosť, že do 24 hodín od podania trestného oznámenia v súvislosti s článkom pána Havrana „Pošlite Kuffu do cirkusu“ vznikla podpisová akcia na podporu pána Havrana, ktorú podpísali skoro všetci signatári hnutia „Progresívni veriaci“ vrátane pána Miroslava Kocúra, autora ďalšieho cirkev hanobiaceho článku. Táto podpisová akcia bola okamžite publikovaná nasledujúci deň v denníku SME.

Pri posudzovaní organizovanosti skupín sa väčšinou neskúma zhoda v nenávistných prejavoch?

Obaja autori nenávistných hanobiacich článkov používajú rovnaké slová a rétoriku. V článku Michala Havrana autor prirovnáva katolícku cirkev a cirkus („Pošlite Kuffu do cirkusu“), rovnako tak robí Miroslav Kocúr („katolícka cirkev je len folklórny súbor a cirkus, v ktorom nechcú vystupovať”). Obaja autori rovnako agresívne útočia na duchovného otca Mariána Kuffu. Obaja autori používajú rovnaký pejoratívny slovník (folklór, monštrá, debili, a pod.). Podstatné je, že vyšetrovateľ NAKA už začal trestné stíhanie v oboch uvedených veciach.

Konzultovali ste to vopred s poškodenými alebo išlo o Vaše individuálne rozhodnutie.

Trestné oznámenie sme podali na základe podnetov od viacerých známych. Jeho obsah sme konzultovali iba interne v rámci našej kancelárie.

Z toho, čo Vám je známe, dôverujete vyšetrovaniu?

Viete, dnes je módou, aby podobné „vyšetrovania“ robili predovšetkým mainstreamové médiá. V svojich článkoch všetko nielen „vyšetria“, ale „páchateľa“ rovno aj odsúdia a rozsudok aj vykonajú. Vždy sa jedná o prípady, v ktorých niekto vyslovil názor proti migrácii, proti islamu, proti gender ideológii, proti progresívnemu liberalizmu alebo za Slovenskú svojbytnosť. Taký človek bol hneď mainstreamovými médiami cielene ničený, vrátane jeho povesti a kariéry. Vyšetrovatelia musia zákon dodržiavať. Inak sa im to vráti, bolo by to iba otázkou času. Mám dôveru v právo a v právny poriadok.

Myslíte si, že kresťanské a pronárodné prúdy v spoločnosti to majú v mainstreamových médiách ťažšie?

Pokiaľ niekto prezentoval progresívno-liberálne názory, najmä protislovenské a protikresťanské, je Denníkmi N a SME oslavovaný a hneď ho pozývajú na besedu na gymnáziá, aby ovplyvňoval mládež. Takýto dvojaký meter rozkladá spoločnosť zvnútra. Zákony však takéto dvojaké správanie nepodporujú. Slovenský právny poriadok nerozlišuje medzi hanobením kresťanstva a hanobením islamu alebo iných náboženstiev, všetko je posudzované v zákone rovnako. Preto rozlišovanie mainstreamových médií medzi „dobrými“ a „zlými“ náboženstvami nemôže byť vyšetrovateľmi akceptované, keďže nemá oporu v zákone. Nemajú to ako zdôvodniť.

V médiách od času kedy boli dané články uverejnené pribudlo mnoho ďalších hanobiacich . Na stránke Zomri sa objavil obrázok pri fotografii zobrazujúcej arcibiskupa Oroscha, z ktorého čitateľ môže nadobudnúť dojem, že je označovaný pojmom “hajzel.“ Historik Miloslav Szabó, hovorí o Kuffovi, že je nebezpečný a dáva ho do kontextu klérofašizmu. Budete vo svojich trestných podaniach pokračovať? 

Nie sme jediní, ktorí podávajú trestné oznámenia a používajú iné právne prostriedky, aby nenávistné a hanobiace prejavy proti katolíckej cirkvi obmedzili. Tiež nemôžeme riešiť všetko my. Naše podania boli možno prvé, pri ktorých vyšetrovateľ začal trestné stíhanie, no je z nich zrejmé, že ani adminovia Zomri si nemôžu byť po právnej stránke istí svojou budúcnosťou.

Má Slovensko dostatočné zákony na ochranu pred šírením nenávisti?

Zákony sú dostatočné. Slovenské trestné právo sa však vzťahuje na územie Slovenska. Dnes je veľmi nebezpečnou platformou predovšetkým facebook, ktorý cielene umožňuje propagáciu protikresťanských postojov, aj nenávistných a vulgárnych, ako je napr. stránka Zomri, avšak propagáciu druhej strany neumožňuje.

Problém však vidím skôr na slovenských školách, najmä na gymnáziách, na ktoré pozývajú prednostne agresívnych progresívnych liberálov alebo liberálnych protikresťanských politikov, a to najmä pred voľbami. Úplný vrchol je pozývanie adminov veľmi vulgárnej stránky Zomri s vrecami na hlavách na besedu do školy. To je úplne v dosahu slovenských zákonov a riaditelia takýchto škôl nesú zodpovednosť. Je však predovšetkým úlohou rodičov, aby sa v takýchto prípadoch ohradili. Môžu tak urobiť aj anonymne alebo prostredníctvom právnikov. Pokiaľ sa rodičia neohradia, organizovanie všelijakých gender-swap párty namiesto obyčajnej diskotéky bude bežné.

Keby ste neboli podali trestné oznámenie, myslíte si, že by z vlastnej iniciatívy orgány činné v trestnom konaní zasiahli alebo by tieto útoky zostali bez povšimnutia?

Pochybujem. Vyšetrovatelia majú dosť práce aj s trestnými činmi, pri ktorých trestné oznámenie podané bolo. Spáchanie trestného činu, ktorý je navyše aj nemorálnym skutkom je niečo, čo by spoločnosť nemala tolerovať. Preto sa dá predpokladať, že v takýchto prípadoch trestné oznámenie podané bude.

Máte pocit, že na Slovensku sa polícia v dostatočnej miere zaoberá nenávistnými prejavmi na internete?

Polícia sa podaniami asi zaoberá v rámci svojich možností. Skutočný problém nevidím u vyšetrovateľov. Považujem za absurdné, že pán Havran na jednej strane uverejňuje nenávistné články v denníku SME, ktoré za nenávistné a odporujúce Etickému kódexu novinára označila aj Tlačovo-digitálna rada SR a na druhej strane mu RTVS poskytuje mediálny priestor a vlastnú reláciu, pričom ho platí z našich daní. A to v súvislosti s nenávistnými prejavmi pána Havrana dokonca vedie polícia trestné stíhanie. V civilizovanej spoločnosti je takéto správanie štátnej RTVS neakceptovateľné. Úplný úpadok právneho štátu. Pritom RTVS redaktorku pani Kormúthovú vyhodila do hodiny za podstatne menšie prekročenie Etického kódexu novinára.

Je podľa Vás  polícia pri nenávistných prejavoch voči katolíckej cirkvi benevolentnejšia ako voči iným komunitám, osobitne židovskej? 

Áno, dnes je populárne na všetkých úrovniach riadenia hanobiť katolícku cirkev a preferenčne ochraňovať niektoré iné náboženstvá, v súčasnosti najmä islam. Židovské náboženstvo malo tradične v Európe po druhej svetovej vojne preferenčnú ochranu najmä kvôli perzekúcii židov počas vojny.

Sledujete kauzu okolo biskupa Chautura? Myslíte si, že na Slovensku sa uplatňuje v tomto prípade princíp prezumpcie neviny, keď na verejnosti sa prezentuje verzia jednej zo strán? 

Kauza okolo otca vladyku Chautura je postavená na vode. Verím, že sa tak onedlho právoplatne preukáže aj v trestnom konaní. Z článkov v Denníku N je zrejmé, že istá pani O’Connorová, pochádzajúca z východného Slovenska, rieši svoje manželské problémy s terapeutkou vo Veľkej Británii. Táto terapeutka ju nabádala, aby riešila svoje problémy z minulosti, ktoré spočívajú v údajnom „zneužívaní“, pretože sa v svojej terapii „nepohne ďalej“ (v úvodzovkách citát z článku v denníku N). Táto pani bola údajne ako dieťa alebo tínedžerka do otca vladyku zaľúbená. Zrejme terapeutka vychádza z predpokladu, že ak nájde príčinu manželskej krízy mimo osoby pani O’Connorovej a jej manžela, napr. v otcovi vladykovi Chauturovi, a túto príčinu zničí, tak sa jej problémy v manželstve vyriešia. Držím pani OConnorovej palce, aby sa jej manželské problémy vyriešili. Keďže však uverejnila svoj rozhovor v Denníku N, v ktorom otca vladyku nielen vyšetrili, ale aj odsúdili a rozsudok vykonali, tak bude musieť znášať následky svojho konania, či už podľa zákonov Slovenskej republiky alebo podľa zákonov Božích. To isté platí pre redaktorov Denníka N.

Pochádzate zo známej rodiny politikov, ako prijalo Vaše okolie informáciu, že ste podali trestné oznámenia voči poprednému novinárovi?

Pozitívne.

Plánujete konať podobne aj v budúcnosti alebo to bolo skôr ojedinelý prípad?

Uvidíme, čo život prinesie. Som optimista, verím, že to nebude treba.

Ďakujem za rozhovor: Michal Pátrovič

Please follow and like us:

Be First to Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial